Noordse Stormvogel

Noordse Stormvogel

Biotoop

Broedt op richels van steile rotswanden en legt daar één ei. Broedt als één van de weinige vogels in groten getale op de kliffen van de noordrand van het eiland, bijvoorbeeld rondom de kliffen bij de tunnel.

Kenmerken

Doet denken aan albatros: zweeft graag, heel rustig. Vormt op zee soms grote foeragerende groepen. Volgt graag schepen, heeft sterk ontwikkeld reukorgaan. Kan garnalen ruiken op zeer grote afstand. Heeft een typisch neusbuisje voor zoutafscheiding. Snelle vleugelslagen afgewissled door lange glijperioden vlak boven wateroppervlak.

Foto's

Klik op een plaatje voor grotere afbeeldingen