Jan van Gent

Jan van Gent

Biotoop

Broedt in kolonies op steile rotskusten en ontoegankelijke rotsige eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan. Pelagisch en mobiel buiten broedseizoen.

Kenmerken

Maakt nest van zeewier op rotsrichels of steile hellingen. Karakteristieke vlucht met vrij snelle, ondiepe en gelijkmatige slagen van lange, smalle vleugels, onderbroken door korte glijpauzes, doorgaans ook op grote afstand gemakkelijk te herkennen. Duikt op spectaculaire wijze van 10-40m diagonaal omlaag om vis te vangen, waarbij de vleugels vlak boven wateroppervlak gevouwen worden. Er bestaat grote individuele variatie in onvolwassen kleden.

Foto's

Klik op een plaatje voor grotere afbeeldingen