Grote Jager

Grote Jager

Biotoop

Broedt op rotsige eilandjes en vochtige, hoger gelegen kustvlakten, meestal in losse kolonies. Is op Runde met goed zoeken broedend wel te zien in het moeras, boven op eiland. Betreden van dit moeras is tijdens het broedseizoen ten strengste verboden, en ook nog eens gevaarlijk!

Kenmerken

Groot en zwaar, formaat ongeveer als Zilvermeeuw. In vlucht geheel donker met opvallende witte handpennen op boven- en ondervleugel. Zware snavel. Kop en hals krachtig. Vaker rondzwevend dan andere jagers, kan dan Buizerdachtige indruk geven. Let op de rechte stompe staart en de veel spitsere vleugels van de Grote Jager. Hoog op water drijvend. Voedsel bestaat uit vis, opgepikt van zeeoppervlak of van achter vistrawlers, ofwel bemachtigd van andere vogels. Eet ook eieren (broedtijd) en andere vogels. Nest is ondiep kuiltje, zeer fel verdedigd met duikvluchten op indringer.

Foto's

Klik op een plaatje voor grotere afbeeldingen