Eidereend

Eidereend

Biotoop

Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste Eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidelijke rand van het broedgebied. Talrijk op noordelijke zeeën. Komt veel voor rond Runde, vooral aan de oostkant, rond de brug, waar veel beschermde waterpartijtjes te vinden zijn.

Kenmerken

Duikt naar mossels, krabben en kreeftachtigen, maar grondelt ook in ondiep water.

Foto's

Klik op een plaatje voor grotere afbeeldingen